Arbetar i Brottsförebyggande Syfte

Ungdomar

Vi kämpar för att vara en god resurs för ungdomar och deras föräldrar. Vi SER ungdomarna som kommer till vår verksamhet eller våra aktiviteter. Respekten måste vara ömsesidig för att få ungdomarnas förtroende.

Vi har kunskapen att se vilka ungdomar som är i gråzonen. De fångas upp av våra unga ledare i samarbete med ungdomsledaren. Genom att ta med dem i olika aktiviteter och där låta dem ta ansvar så leder vi dem mot stärkt självkänsla. Vi ger dem också möjligheten till arbetsträning/anställning.

Många av dessa ungdomar har även via oss fått Ledarutbildning, HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning), Miljöutbildning samt Säkerhetsutbildning. Vi har klart sett hur vårt arbete med dessa ungdomar har lyckats. De har blivit ansvarstagande starka individer.

För de unga som redan har hamnat i kriminalitet och missbruk men som vill börja ett nytt ”rent” liv, har vi olika former av hjälp att ge. Vi erbjuder kontaktmannaskap eller Stödboende där kontaktmannaskap ingår. Beslutet om vilken hjälp individen behöver tas ihop med Socialtjänsten. Målet är att när avtalet har upphört så är ungdomen ute i arbetslivet men också kvar hos oss som Ung Ledare med styrka och vilja att hjälpa andra ungdomar att ta rätt beslut i livet.

Vuxna

Vi har uppsökande verksamhet på anstalter, behandlingshem m.m. där vi ger föreläsningar om missbrukets baksidor samt ger information om den hjälp vi kan ge för att de ska kunna bygga upp ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Vårt mål är att kunna motivera de intagna till att livet är för värdefullt för att slängas bort. Vi är en av många organisationer som kan hjälpa dem till att få styrkan att leva enligt samhällets normer och även känna att de trivs där. Vi erbjuder kontaktmannaskap och stödboende samt gruppträffar där deltagarna är i samma situation.