KONTAKTMANNASKAP

VISION CENTER SWEDEN kommer regelbundet i kontakt med ungdomar som problem med missbruk eller kriminalitet. Även de har ett högt förtroende för verksamheten och många gånger är det faktiskt de som söker upp oss. Detta gör det lättare att motivera dem till att delta med en positiv attityd i olika vårprogram.

I enstaka fall har personal inom VISION CENTER SWEDEN flera uppdrag med kontaktmannaskap eftersom detta har fungerat så bra är det något vi alltid vill arbeta med.

VISION CENTER SWEDEN

Handenterminalen 4, 9 tr. 13640 Handen / Stockholm, Sweden

Mobil:+467 229 00 965     Kontor:+468 777 30 10     Orgnr: 802448-2989     Pg: 530547-9     Bg: 460-27-69    E-Mail: sweden@visioncenter.se