HISTORIA

Vision Center Sweden är en fristående lokalförening.

Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Vi strävar även att hjälpa ungdomar med problem in på arbetsmarknaden. Men arbetet är inte bara förbyggande.

Vi gör också insatser med unga som missbrukar eller är kriminella. Vision Center Haninge tidigare namnet X-CONS Haninge har funnits sedan 2009 och har nu en stark förankring i lokalsamhället med goda kontakter med kommun, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning, arbetsförmedling, polis, ungdomsmottagning och med en lång rad föreningar i området. Vi har också utvecklat kontakter med flera omgivande kommuner.

Vi ändrade namnet 2018 till VISION CENTER SWEDEN.

Genom åren har vi hunnit med mycket

Förutom vårt arbete i brottförebyggande syfte med ungdomar och vuxna har vi drivit fritidsgård med café, haft loppis med café, åkt runt på skolor-ungdomsgårdar-behandlingshem-anstalter för att hålla föreläsningar, anordnat flera stora festivaler, startat tjejverksamhet, genomfört mängder av ungdomsaktiviteter, nattvandrat, haft läxhjälp, genomfört flertalet möten med ungdomar i ämnen som jämställdhet och demokrati, utbildat, haft svenskspråkträning, gett ut en film om hederskulturens avigsidor….och mycket mer.

 

Vi har också genomfört/genomför flera stora ungdomsprojekt:
  • Folkhälsomyndigheten-Lyckas utan spel
  • MUCF-Stödja ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället
  • Gålöstiftelsen-Meningen med livet
  • Arvsfonden-Första jobbet
 

Vision Center är en fristående lokalförening. Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk. Vi strävar även att hjälpa ungdomar med problem in på arbetsmarknaden. Men arbetet är inte bara förbyggande. Vi gör också insatser med unga som missbrukar eller är kriminella. Vision Center Haninge tidigare namnet X-CONS Haninge har funnits sedan 2009 och har nu en stark förankring i lokalsamhället med goda kontakter med kommun, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning, arbetsförmedling, polis, ungdomsmottagning och med en lång rad föreningar i området. Vi har också utvecklat kontakter med flera omgivande kommuner. Vi ändrade namnet 2018 till VISION CENTER SWEDEN.

Vi har även hunnit med att vidareutbilda oss själva för att bli bättre i vårt arbete. Exempel på utbildningar: MI-motiverande samtal, ART-från aggressivitet till harmoni, VÄXA-att leda praktikanter och sommarjobbare, BSF-beteende-samtal-förändring.

2013 blev vi (efter 2 års utbildning i 4 steg) kvalitetscertifierade som Utmärkt Förening av Haninge kommun.

  • Det innebär att vi har:
  • Tydliga mål, vision och värdegrund
  • En organisations- och rekryteringsplan med arbetsbeskrivning kopplade till sig
  • Utbildade ledare i hjärt-och lungräddning (HLR) samt krishantering (LABC)
  • Drogförebyggande arbete
 
 
Vision Centers engagemang genom åren har gett oss en stark förankring i lokalsamhället med goda kontakter med kommun, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning, arbetsförmedling, polis, ungdomsmottagningar och med en lång rad föreningar i området. Vi har också utvecklat kontakter med flera omkringliggande kommuner.