ANSTALTBESÖK

VISION CENTER SWEDEN gör besök på anstalter för att motivera fångar till att ändra livsstil och för att stödja dem som bestämt sig för det när de lämnar anstalten. VISION CENTER SWEDEN gör även sådana besök och ger individer som precis har fått lämna anstalten stöd!