HANINGE FESTIVALEN

HANINGE FESTIVALEN ÅR 2011 – 2013

När ideen om Haninge festivalen föddes

Tidigare i våras kom våra medlemmar och anställda på en mycket bra idee. Ideen handlade om att anordna en festival, ideen stärktes allt mer eftersom syftet med festivalen var energigivande. Med en tidsbegränsning på knappt 3 månader och en budget på noll kronor gav styrelsen sitt godkännande till att ta steget för att fullfölja ideen.

X-CONS behövde göra något “större” för att tanken var att ge samhället något tillbaka.

Syftet

Syftet med festivalen var att visa vårat förebyggande arbete mot utanförskap, göra invånarna medvetna om hur viktigt det är med gemenskap, vara goda förebilder för främst unga och att kriminalitet INTE är coolt samt att det leder till problem för den enskilde och för samhället. Vidare vill vi visa hur mångfald och det mångkulturella samhället fungerar ihop för att tillsammans motverka rasismen. Vår förhoppning var och är att detta leder till mobiliseringen av ungdomar som är i behov av stöd och samt förmedla budskapet: att hålla sig borta från kriminalitet och droger.

 

Genom att bjuda in olika företag, andra föreningar och Haninges politiker, ville vi skapa möjligheten till relationer för framtida samarbeten och för att positivt påverka integrering och människovärde.