MENINGEN MED LIVET

VISION CENTER SWEDEN har beviljats bidrag från Gålöstiftelsen för att genomföra ett projekt med tjej- och killgrupper. Detta bidrag har vi fått i några år nu. 


Projektet, som är en del av vårt förebyggande arbete innebär att ungdomarna tränas i grupp och att ungdomarna är delaktiga i aktiviteter eller att de skapar evenemang. Ungdomarna ansvarar för alla dessa tre faser, planering-genomförande-utvärdering, under vuxens översyn. Detta ger erfarenheter, kontakter och förebilder som kan vara och bli ett stöd i deras framtida arbetsliv. Ansvaret som ungdomarna får stärker dem samtidigt som de i grupp praktiserar demokrati och jämställdhet.

 

Tillflödet av flyktingungdomar, av vilka nästan alla är killar, har gjort att könsbalansen har ändrats. Vi startade därför år 2016 ”tjejgruppen” som träffades på tisdagar. Stödet fick de av en vuxen kvinnlig ledare men aktiviteterna sköttes av ungdomarna själva. Även under år 2018 har vi fortsatt med dessa träffar som innefattar matlagning, dans, musik, spel, diskussioner mm. Målet är och har varit att öppna upp för diskussioner om jämställdhet, vad som är tillåtet och inte tillåtet, samhällsregler, egen ekonomi mm. Det är viktigt och inte minst för killarna i verksamheten att tjejerna hävdar sin rätt till lika värde inom föreningens verksamhet.