SPELBEROENDEPROJEKTET LYCKAS UTAN SPEL

VISION CENTER SWDEN ( fd. X-CONS Haninge) har under ett par år fått stöd för spelberoendeprojekt ”Lyckas Utan Spel”. Tyvärr fortsatte stödet inte under år 2014, men eftersom efterfrågan är stor i den ungdomsgruppen.

 

Arbete pågår också för att dels skapa en lokal förening mot spelmissbruk för unga och dels för att vara drivande i att skapa ett riksförbund med samma syfte, ”Spelkontroll”.

 

VISION CENTER SWEDEN

Handenterminalen 4, 9 tr. 13640 Handen / Stockholm, Sweden

Mobil:+467 229 00 965     Kontor:+468 777 30 10     Orgnr: 802448-2989     Pg: 530547-9     Bg: 460-27-69    E-Mail: sweden@visioncenter.se