BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I TURKIET & SVERIGE

Den 28 april 2016 grundade Dervis ”Dennis” Aksay VISION CENTER SWEDEN TURKEY/ISTANBUL tillsammans med en arbetsgrupp från Turkiet. I arbetsgruppen finns det före detta kriminella, politiskt styrande människor, affärsmän, läkare med flera. 


Verksamheten/rehabiliteringshemmet i Turkiet är en början på vår intention för att i framtiden kunna arbeta över hela världen med rehabilitering av kriminella och missbrukande ungdomar där vi också ska ha ungdomsutbyten över gränserna.

 

VISION CENTER SWEDEN

Handenterminalen 4, 9 tr. 13640 Handen / Stockholm, Sweden

Mobil:+467 229 00 965     Kontor:+468 777 30 10     Orgnr: 802448-2989     Pg: 530547-9     Bg: 460-27-69    E-Mail: sweden@visioncenter.se