FÅ STÖD AV OSS

Få stöd av oss

Vi kämpar för att vara en god tillgång för ungdomar och deras föräldrar. Vi SER och FINNS för ungdomarna som kommer till vår verksamhet eller deltar i våra aktiviteter. Respekten ska vara ömsesidig för att kunna få ungdomarnas förtroende.

Vi har kunskapen där vi kan se vilka ungdomar det är som redan befinner sig i gråzonen. Genom att ta med dem i olika aktiviteter och låta dem ta ansvar leder vi dem mot att stärka självkänslan. Vi hjälper ungdomarna även med att komma ut i arbetslivet eller arbetsträna!

Många av dessa ungdomar har även via oss fått Ledarutbildning, HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning), Miljöutbildning samt Säkerhetsutbildning. Vi har klart och tydligt sett hur vårat arbete med dessa ungdomar har lyckats! De har blivit ansvarsfulla och starka individer.

 

För de ungdomar som redan har hamnat i kriminalitet och missbruk men som vill börja ett nytt ”rent” liv har vi också olika former av hjälp att ge. Vi erbjuder bland annat kontaktmannaskap.

Beslutet om vilken hjälp individen ska få och behöver tar vi tillsammans med Socialtjänsten. Målet är att ungdomarna som har lyckats ut i arbetslivet efter avtalet också är kvar hos oss och hjälper till som Unga Ledare med den styrkan och viljan att hjälpa andra ungdomar för att förebygga kriminalitet.

 

Vuxna

Vi har verksamheter på anstalter som man kan besöka, behandlingshem m.m. där vi anordnar föreläsningar om missbrukets baksidor. Vi förmedlar även information om den hjälpen vi ger för att de ska kunna bygga upp ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Vårt mål är att kunna motivera de intagna till att livet är värdefullt. Vi är en av många organisationer som hjälper till med att förmedla styrkan och meningen med livet enligt samhällets normer. Vi erbjuder kontaktmannaskap samt gruppträffar där deltagarna är i samma situation.