Vad VISION CENTER SWEDEN är...

VISINON CENTER SWDEN är en fristående lokalförening.
Förutom det som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat mycket på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de som är i riskzon för att hamna i kriminalitet eller missbruk. Vi strävar även efter att hjälpa de ungdomarna som har svårt att komma ut i arbetslivet. Men arbetet är inte bara förbyggande!

Tack för stödet

Vårt Motto Är​

Ärlighet

innebär att en medlem inte begår brott, ständigt är ärlig mot sig själv och andra, hela tiden följer gällande lagar och regler samt uppträder som ett gott föredöme för andra. Ärlighet innebär också att medlemmen inte är påverkad av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel samt inte uppmanar eller lockar till spel om pengar vid deltagande i föreningens verksamheter, arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i lokaler som tillhör eller används av föreningen.

Gemenskap

innebär att en medlem respekterar sina medmänniskor oavsett kön, religion och nationalitet. Medlemmen ska också engagera sig i sina medmänniskors välbefinnande samt respektera andra människors rätt till en egen uppfattning.

Framtid

innebär att en medlem finns tillgänglig för sina medmänniskor, hjälper till i föreningens aktiviteter och på annat sätt verkar för föreningens syfte. Medlemmen ska sträva efter att leva ett nykter och ärligt liv, vara ett föredöme, sprida att alla är lika mycket värda samt inse att livet är en kamp men också en gåva värd att kämpa för

Vision Centers grundare och eldsjäl...

Vi har uppsökande verksamhet på anstalter, behandlingshem m.m. där vi ger föreläsningar om missbrukets baksidor samt ger information om den hjälp vi kan ge för att de ska kunna bygga upp ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Vårt mål är att kunna motivera de intagna till att livet är för värdefullt för att slängas bort. Vi är en av många organisationer som kan hjälpa dem till att få styrkan att leva enligt samhällets normer och även känna att de trivs där.

Vad VISION CENTER SWEDEN är...

Vision Center Sweden är en fristående lokalförening.
Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Vision Center arbetar i brottsförebyggande syfte...

Vision Center Sweden är en fristående lokalförening.
Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Sponsorer Och Partners

Ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners!

VISION CENTER SWEDEN

Handenterminalen 4, 9 tr. 13640 Handen / Stockholm, Sweden

Mobil:+467 229 00 965     Kontor:+468 777 30 10     Orgnr: 802448-2989     Pg: 530547-9     Bg: 460-27-69    E-Mail: sweden@visioncenter.se