Vad VISION CENTER SWEDEN är...

VISINON CENTER SWDEN är en fristående lokalförening.
Förutom det som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat mycket på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de som är i riskzon för att hamna i kriminalitet eller missbruk. Vi strävar även efter att hjälpa de ungdomarna som har svårt att komma ut i arbetslivet. Men arbetet är inte bara förbyggande!

Tack för stödet

Vision Centers grundare och eldsjäl...

Vi har uppsökande verksamhet på anstalter, behandlingshem m.m. där vi ger föreläsningar om missbrukets baksidor samt ger information om den hjälp vi kan ge för att de ska kunna bygga upp ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Vårt mål är att kunna motivera de intagna till att livet är för värdefullt för att slängas bort. Vi är en av många organisationer som kan hjälpa dem till att få styrkan att leva enligt samhällets normer och även känna att de trivs där.

Vad VISION CENTER SWEDEN är...

Vision Center Sweden är en fristående lokalförening.
Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Vision Center arbetar i brottsförebyggande syfte...

Vision Center Sweden är en fristående lokalförening.
Förutom vad som gäller för Vision Center enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Sponsorer Och Partners

Ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners!

VISION CENTER SWEDEN

Handenterminalen 4, 9 tr. 13640 Handen / Stockholm, Sweden

Mobil:+467 229 00 965     Kontor:+468 777 30 10     Orgnr: 802448-2989     Pg: 530547-9     Bg: 460-27-69    E-Mail: sweden@visioncenter.se